SẢN XUẤT BÁN VÀ CHO THUÊ CỔNG HƠI CÁC LOẠI:

CTY TNHH TM - DV - XD THIÊN TÂN

Thành công của bạn - Tương lai của chúng tôi

Cho thuê thiết bị

SẢN XUẤT BÁN VÀ CHO THUÊ CỔNG HƠI CÁC LOẠI:

Cty Thiên Tân sản xuất bán và cho thuê các loại cổng hơi:

1/  Cổng hơi hình bán nguyệt có 2 con rồng và 1 trái châu và cổng hơi không rồng

-   Cổng hơi có đầu rồng 6m x 3m + 1 máy thổi hơi 1hp(màu đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng, cam, hồng, tím, trắng, nhiều màu...)

-   Cổng hơi có đầu rồng 8m x 4m + 1 máy thổi hơi 1h(màu đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng, cam, hồng, tím, trắng, nhiều màu...)

-   Cổng hơi có đầu rồng 10m x 5m + 1 máy thổi hơi 1hp (màu đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng, cam,hồng, tím, trắng, nhiều màu...)

-   Cổng hơi có đầu rồng 12m x 6m + 1 máy thổi hơi 2hp(màu đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng, cam,hồng, tím, trắng, nhiều màu...)

-   Cổng hơi có đầu rồng 15m x 7.5m + 1 máy thổi hơi 2hp (màu đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng,cam, hồng, tím, trắng, nhiều màu...)

-   Cổng hơi có đầu rồng 18m x 9m + 2 máy thổi hơi 2hp  (màu đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng,cam, hồng, tím, trắng, nhiều màu...)

-   Cổng hơi có đầu rồng 20m x 10m + 2 máy thổi hơi 2hp (màu đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng,cam, hồng, tím, trắng, nhiều màu...)

 -   Cổng hơi có đầu rồng 12m x 6m + 1 máy thổi hơi 2hp

(màu đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng, cam, hồng, tím, trắng, nhiều màu...)

 

 -   Cổng hơi có đầu rồng 15m x 7,5m + 1 máy thổi hơi 2hp

(màu đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng, cam, hồng, tím, trắng, nhiều màu...)

 -   Cổng hơi có đầu rồng 18m x 9m + 2 máy thổi hơi 2hp

(màu đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng, cam, hồng, tím, trắng, nhiều màu...)

 

-   Cổng hơi 10m x 5m + 1 máy thổi hơi 1hp.

(màu đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng, cam, hồng, tím, trắng, nhiều màu...)

-   Cổng hơi 12m x 6m + 1 máy thổi hơi 1hp.

(màu đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng, cam, hồng, tím, trắng, nhiều màu...)

-   Cổng hơi 15m x 7.5m + 1 máy thổi hơi 2hp.

(màu đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng, cam, hồng, tím, trắng, nhiều màu...)

-   Cổng hơi 20m x 10m + 1máy thổi hơi 1hp + 2hp.
(màu đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng, cam, hồng, tím, trắng, nhiều màu...)

CTY TNHH TM - DV - XD THIÊN TÂN

2/4A Dương Thị Mười, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP.HCM

08 6275 1235 - 0947 559 575 - 0935 205 959

Email : thientanevent@gmail.com  

 www.thientanevent.com

Skype Facebook Twitter Google +

208666 Online : 2

Designed by Viet Wave